Play

General Sports

Pag-ibig Ang Hihilom Sa Daigdig

"Kamay man ay 'di maghawak, 'di maaaring magyakap, sa puso tayo'y magkakalapit, sa pag-ibig kakapit."

Related Videos